Zásady ochrany osobních údajů

1.1. Správce osobních údajů BOZPečno s.r.o., IČ: 08711330, se sídlem Křížová 1728/21, Praha 15000, Česká republika, v obchodních rejstříku zapsal Městský soud v Praze, C 323748, (dále jen „správce“), prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovávané správcem jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními předpisy i předpisy EU platnými v oblasti ochrany osobních údajů.

1.2. Správce shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. O zpracování osobních údajů (dále jen zákon o zpracování osobních údajů), resp. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“). Jednotlivé účely, pro které správce osobní údaje zpracovává, jsou dále vymezeny.

 

1.3. Správce tyto osobní údaje shromažďuje i prostřednictvím svých internetových stránek na adrese https://www.bozpecno.cz (dále jen „internetové stránky“)

 

1.4. Tyto zásady správce vydává proto, abyste byli řádně informováni o tom, jaké Vaše osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo k Vašim osobním údajům bude mít přístup a jaká máte práva. Tyto zásady se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné správcem, ať už byly shromážděny za účelem plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu, nebo uděleného souhlasu.

2. Zpracovávaní údajů

2.1. Správce je oprávněn zpracovávat následující osobní údaje dle účelu (1.), dle kategorií osobních údajů (2.), dle subjektu osobních údajů (3.), dle kategorií příjemců (4.) a dle doby uchování následovně (5.).

 1. – poptávkové formuláře, 2. – adresní a identifikační údaje, 3. – kategorie subjektu údajů, 4. – kategorie příjemců, 5. – doba uchování

2.2 Jednotlivými účely se míní následující:

 • Plnění smluvního vztahu

 • Zasílání obchodních ssdělení a nabídka produktů a služeb

 • Účetní a daňové účely

 • Personální mzdová agenda

 • Statistické účely

 • Zobrazování reklam

 • Oprávněný zájem

 • Plnění dalších zákonných povinností (tj. poskytování informací orgánům činným v trestním řízení, poskytování informací jiným orgánům veřejné moci a podobně.)

2.3. Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucí ze vzájemného právního jednání, to minimálně po dobu vyřízení objednávky, provedení obchodu, zařízení služby apod., dále po dobu, kterou je správce povinen osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu, na kterou jste správci případně udělili souhlas. Jinak doba zpracování vyplývá z účelu, pro které jsou osobní údaje zpracovány, nebo je dána právními předpisy.

2.4. Osobní údaje jsou správcem zpracovávány manuálně i automatizovaně. Správce je oprávněn zpracovávat některé informace automatizovaně například pro vytvoření statistických informací o návštěvnosti svých internetových stránek. 

3. Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu

3.1. Pokud jsme od Vás získali souhlas ke zpracování osobních údajů, stalo se tak pro účel: Získání adresního a identifikačního údaje z kontaktního formuláře pro zpětnou vazbu.

4. Práva subjektu údajů

4.1. Jako subjekt údajů máte uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o: 

 • právo na přístup k osobním údajům 

 • právo na opravu nebo výmaz osobních údajů

 • právo požadovat vysvětlení

 • právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

 • právo na přenositelnost údajů

 • právo vznést námitku proti zpracován osobních údajů

 • právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat

 

5. Cookies

5.1. Jedná se o malé textové soubory označované jako „soubory cookie“, které se používají ke zvýšení produktivity našich webových stránek a produktů, k přizpůsobení inzerce na míru vašim zájmům a povolení určitých funkcí webových stránek nebo produktů.

5.2. Na internetových stránkách správce může využívat tyto druhy cookies:

 • Relační (tedy dočasné) soubory cookies – umožňují propojit aktivity během prohlížení našich stránek

 • Trvalé soubory cookies – pomáhají k identifikaci Vašeho počítače při opětovné návštěvě našich stránek

5.3. V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy že Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme. 

5.4. Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu svého internetového prohlížeče. Pokud použití souborů cookies nepovolíte, některé funkce a stránky nemusí fungovat, jak by měly.

5.5 K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním internetových stránek vyjadřujete souhlas s propojením následujících služeb:

 • Google

 • Facebook

 • Instagram

5.6. Kvůli zobrazení cílené reklamy v rámci sociálních sítí na jiných internetových stránkách předáváme těmto reklamním a sociálním sítím údaje o Vašem chování na webu; nepředáváme jim však Vaše identifikační údaje. 

 

6. Předávání do třetích zemí

Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí

 

7. Informace a otázky

Další informací můžete získat prostřednictvím kontaktního emailu: info@bozpecno.cz